24.ივლისი.2018 10:33
საქმიანი დილა

სებ-ის ახალი რეგულაციები

კაპიტალის ბაზრის რეფორმის ფარგლებში ეროვნულმა ბანკმა ახალი რეგულაციები აამოქმედა. რეგულაციები "საბროკერო კომპანიის ლიცენზირებისა და რეგულირების წესსა" და "მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში ჩართული საბროკერო კომპანიების დამატებითი რეგულირების წესს" განსაზღვრავს.