26.დეკემბერი.2018 14:37
ქალების ნარატივი

ქალების ნარატივი - 26.12.2018 - გადაცემა სრულად

ქალების ნარატივი - 26.12.2018 - გადაცემა სრულად

წამყვანი: თეა გოგუაძე - ბიზნესლიდერთა ფედერაცია 'ქალები მომავლისთვის' აღმასრულებელი დირექტორი
თეაგოგუაძე , ბიზნესლიდერთაფედერაცია 'ქალებიმომავლისთვის' აღმასრულებელიდირექტორი