26.დეკემბერი .2018 14:37

ქალების ნარატივი - 26.12.2018 - გადაცემა სრულად

1195
უკან

ქალების ნარატივი - 26.12.2018 - გადაცემა სრულად

წამყვანი: თეა გოგუაძე - ბიზნესლიდერთა ფედერაცია 'ქალები მომავლისთვის' აღმასრულებელი დირექტორი

თეაგოგუაძე , ბიზნესლიდერთაფედერაცია 'ქალებიმომავლისთვის' აღმასრულებელიდირექტორი