26.აგვისტო .2019 13:00

რომელი სტრუქტურები განახორციელებენ სოფლის მეურნეობის სტრატეგიას – 2021-2027

views 767
უკან

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის პროექტის მიხედვით, 2020 წელს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინიტრო ორი ახალი სტრუქტურის – "მმართველობითი ერთეულისა" და "გადამხდელი სააგენტო" შექმნას გეგმავს, თუმცა როგორც BM.GE–ს სამინისტროდან აცნობეს, ეს მიმართულებები უკვე ჩამოყალიბებულია. 

"ეს მიმართულებები უკვე შექმნილია, მაგრამ ტრანსფორმირდება. პროექტების მართვის სააგენტო რომ გარდაიქმნა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოდ, სწორედ ეს არის ის გადამხდელთა სააგენტო, რაზეც არის სტრატეგიაში საუბარი. ეს ორგანიზაცია იქნება ამ ფუნქციის მატარებელი.

მმართველობითი ერთეულის ფუნქცია კი ცენტრალურ დონეზე უნდა იყოს და სამინისტროში არის პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი, ისევე როგორც სოფლის განვითარების, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დეპარტამენტი. ამ ორი დეპარტამენტის ფუნქციები იქნება ისე გაწერილი, რომ ამას ჰქონდეს მმართველობითი ორგანოს ფუნქცია", – განმარტა BM.GE–სთან საუბრისას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ხატია წილოსანმა.

კითხვაზე, რატომ არ არის ეს ყველაფერი სტრატეგიის პროექტში განმარტებული, მინისტრის მოადგილემ პასუხად განაცხადა, რომ "ახლა ტრანსფორმაციის პროცესია".

"პროექტში იმიტომ არის გაწერილი ასე, რომ ახლა ტრანსფორმაციის პროცესია და ახლანდელი საბიუჯეტო მოწყობით შეუძლებელია წლის შუაში რაღაცეები გადაკეთდეს, რადგან ამას სჭირდება შესაბამისი ცვლილებები სამინისტროს დებულებაში და .ა შ და როდესაც მოხდა კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს, პროექტების მართვის სააგენტოსა და ექსტენციის სამსახურების შერწყმა, ეს სწორედ იქითკენ იყო მიმართული, რომ ამ სააგენტომ შეითავსოს ფუნქცია იმ მნიშვნელობით, როგორიც ევროკავშირში არის გადამხდელი სააგენტო", – აღნიშნა მან. 

რა წერია სტრატეგიის პროექტში: 

"2020 წლიდან, ევროკავშირის პრაქტიკის მაგალითზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გეგმავს ახალი სტრუქტურული ერთეულების შექმნას სტრატეგიის შემუშავების და განხორციელების ეფექტიანობის გასარზრდელად. კერძოდ, დაგეგმილია შემდეგი ძირითადი სტუქტურების შექმნა: მმართველობითი ერთეული და გადამხდელი სააგენტო.

მმართველობითი ერთეულის ძირითადი ფუნქცია იქნება სტრატეგიის შემუშავება, მისი განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგის და შეფასების განხორციელება.

გადამხდელი სააგენტო უზრუნველყოფს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციების ფარგლებში უშუალოდ სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობების განხორციელებას. განახლდება არსებული სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობა და დებულება, რაც უზრუნველყოფს სტრატეგიის განხორციელების ზედამხედველობას, საჭიროებისამებრ, სტრატეგიაში/სამოქმედო გეგმაში ცვლილების შეტანას, მონიტორინგის და შეფასების ანგარიშების განხილვას, მიღებას და საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენას", – წერია დოკუმენტში.

სტრატეგიის პროექტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინიტრომ, ევროკავშირის მხარდაჭერით, გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ექსპერტების ჩართულობით მოამზადა. მას ასევე თან ახლავს 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი.

როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, სტრატეგიის მიზნებია:

1. კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო სექტორები;
2. ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება, ეკოსისტემების შენარჩუნება, კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია;
3. სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეფექტური სისტემები.

სამინისტროს ინფორმაციით, სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებით განხორციელდება, რისთვისაც საპროგნოზო ბიუჯეტი 2021-2027 პერიოდისთვის არანაკლებ 2 მილიარდ ლარს შეადგენს. ხარჯები 2020 წელს დაზუსტდება.

აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტი ამ სტრატეგიის განხორციელების რისკებსაც ითვალისწინებს, მათ შორის პოლიტიკური მიმართულებით. კერძოდ, სტრატეგიის პროექტში წერია, რომ რეგიონში არსებულმა გეოპოლიტიკურმა არასტაბილურობამ შესაძლოა, უარყოფითი გავლენა იქონიოს სტრატეგიის განხორციელებაზე და დასახული მიზნების მიღწევაზე. ამასთან, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით შესაძლოა, სტრატეგიის გარკვეული საკითხები გადაიხედოს.

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ საჯარო დებატები 2019 წლის 30 აგვისტოს, 11:00 საათზე გაიმართება.

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა