17.მაისი.2018 16:53
საქმის კურსი

წლის დასაწყისიდან შავ სიაში 165 კომპანია მოხვდა

შესყიდვების სააგენტო, მსოფლიო ბანკისა და ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერით აქტიურად მუშაობს ქართულ საჯარო შესყიდვებში ღია მონაცემთა სტანდარტის დანერგვისათვის, რომლის ფარგლებშიც მოხდება ტენდერებზე აგრეგირებული ინფორმაციის გამოქვეყნება და დაინტერესებული პირთათვის გაადვილებული და დაჩქარებული მიწოდება. გარდა ამისა მუშაობა მიმდინარეობს ევროკავშირის კანომდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით, რაც თავის მხრივ, გარკვეული ვალდებულებების შესრულების ნაწილსაც მოიცავს.

სტუმარი: კახა დემეტრაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო; თავჯდომარის მოადგილე