17.მაისი.2018 11:56
საქმის კურსი

საჭიროა თუ არა საქართველოში ტურიზმის სამინისტროს ჩამოყალიბება?

საჭიროა თუ არა საქართველოში ტურიზმის მინისტრის თანამდებობის შემოღება? - ეს საკითხი ქართულ რეალობაში იმ გამოწვევების საპასუხოდ წამოიჭრა, რაც ტურიზმის სექტორში დაგროვდა, მაგალითად სერვისების მიწოდების და განათლების კუთხით.