16.მაისი.2018 16:38
საქმის კურსი

"შრომის ბაზარზე მოთხოვნა დაბალი და საშუალო კვალიფიკაციის კადრებზეა"

ეროვნულ დონეზე, ვაკანსიების 58%-ის შემთხვევაში დამსაქმებლები ითხოვენ ბაზისურ განათლებას, 25%-ის შემთხვევაში პროფესიულ განათლებას, 9%-ის შემთხვევაში უმაღლეს განათლებას, ხოლო 8%-ის შემთხვევაში განათლებას მნიშვნელობა არა აქვს. ეს ერთ-ერთი მიგნებაა, „ვაკანსიების მონიტორინგის რეგიონულ შრომის ბაზრებზე.“ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტთან თანამშრომლობით, შრომის ბაზრის კვლევების წარმოებას იწყებს.

სტუმარი: ანა დიაკონიძე - ევროკავშირის შრომის ბაზრის ექსპერტი