16.მაისი.2018 16:33
საქმის კურსი

მთავრობამ მოსახლეობის განვითარების ეროვნული საბჭო შექმნა

საქართველოს მთავრობამ მოსახლეობის განვითარების ეროვნული საბჭო შექმნა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. საბჭომ უნდა მოიფიქროს, როგორ გამოსწორდეს საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობა და როგორ შეჩერდეს მიგრაციული პროცესები. ამ ახალი გაერთიანების საფუძველი საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფციაა, რომელიც მთავრობამ 2016 წელს დაწერა და პარლამენტმაც დაამტკიცა. რას უნდა ელოდოს ერი ამ საბჭოსგან?

სტუმარი: აკაკი ზოიძე - ჯანდაცვის კომიტეტი; თავმჯდომარე