14.თებერვალი.2018 17:02
საქმის კურსი

დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის გზები

მედიაციისა და არბიტრაჟის განვითარება ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისათვის. შეხვედრა, რომლის მიზანი ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის გზებთან დაკავშირებით საქართველოში არსებული მდგომარეობის გაცნობაა. დისკუსიაში საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების, ბიზნესის, დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობენ.