16.აპრილი.2018 15:24
ენერგეტიკა

ელექტროენერგიის იმპორტი სამჯერ გაიზარდა

ელექტროენერგიის იმპორტი სამჯერ გაიზარდა
2017 წლის ელექტროენერგიის იმპორტის რაოდენობა გასული წლის იმავე მაჩვენებელს სამჯერ აღემატება. სემეკის წლიური ანგარისის მიხედვით, კვლავ იზრდება აფხაზეთის მოხმარება. 2017 წელს ამ მაჩვენებელმა შეადგინა 2,001.8 მლნ.კვტ.სთ, რაც მთლიანი მოხმარების 15.3%-ია, ხოლო მომხმარებელზე მიწოდებული ელექტროენერგიის – 16.9%. აფხაზეთის მოხმარება იფარება ენგურჰესისა და ვარდნილჰესების კასკადის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს რესურსი დანარჩენი საქართველოსათვის მცირდება.

„ელექტროენერგიის წარმოება (სალტეზე გაცემა) წინა წელთან შედარებით მცირედით შემცირდა (0.4%), თუმცა 2015 წელთან შედარებით 6.8%-ით გაიზარდა. წინა წელთან შედარებით წარმოების შემცირება გამოწვეულია საანგარიშო წელს ენგურჰესის 2 კვირით გაჩერებით და ზოგადად ნაკლები წყალმოდინებით. მიუხედავად ამისა, 2007-2017 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ყოველწლიურად საქარ– თველოში ელექტროენერგიის წარმოება საშუალოდ 3.5%-ით იზრდება, რაც მიმდინარე წლებში ექსპლუატაციაში შესული ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით არის განპირობებული”, -განმარტავენ მარეგულირებელში.

11.ივლისი.2018 20:38
181

ჰესებთან დაკავშირებულ ნებართვების გაცემაზე ახალი ცვლილებები იგეგმება

ვრცლად
04.ივლისი.2018 19:40
181

"საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი და ექსპორტი დივერსიფიცირებული იქნება"

ვრცლად
04.ივლისი.2018 19:20
181

"საქართველოში ელექტროენერგიის გამომუშავება გაიზრდება"

ვრცლად
04.ივლისი.2018 19:00
181

ყველაზე მეტ ელექტროენერგიას ტურიზმის სფერო მოიხმარს

ვრცლად
04.ივლისი.2018 15:29
181

ელექტროენერგიის გენერაციაში ქარის სადგურის წილი იზრდება

ვრცლად
03.ივლისი.2018 18:24
181

საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარებამ ისტორიულ პიკს მიაღწია

ვრცლად