07.დეკემბერი.2017 13:01
ეკონომიკა

საკონსტიტუციომ "ჯორჯიან მანგანეზის" სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა

საკონსტიტუციომ  "ჯორჯიან მანგანეზის" სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა
საკონსტიტუციო სასამართლომ "ჯორჯიან მანგანეზის" სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2 ნაწილის პირველი წინადადება. ამ მუხლის მიხედვით, სასამართლოს მიერ დაკისრებული ზარალის ანაზღაურებისთვის დაჯარიმებულ მხარეს ეძლეოდა 7 დღე.

"ჯორჯიან მანგანეზი" საკონსტიტუციო სარჩელში მიუთითებდა, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი ვადა – 7 დღე, მოსალოდნელი ზარალის ანაზღაურების უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხების მობილიზებისთვის არაგონივრულად მცირე დროა. ამასთანავე, სადავო ნორმა ცალკე არ ითვალისწინებდა ზარალის ანაზღაურების შესახებ მიღებული განჩინების გასაჩივრების შესაძლებლობას.

საკონსტიტუციო სასამართლომ კი მიიჩნია:

"მოსარჩელეს უნდა მიეცეს რეალური და არა ფორმალური შესაძლებლობა განახორციელოს მოსალოდნელის ზარალის უზრუნველსაყოფად განსაზღვრული სამართლებრივი მოქმედება, შეასრულოს სასამართლოს განჩინება და ამ გზით შეინარჩუნოს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არ უშვებს კანონით განსაზღვრული ვადის გაგრძელების შესაძლებლობას, შესაბამისად, თუ მოსარჩელე ობიექტური მიზეზების გამო ვერ შეძლებს 7 დღის ვადაში მოსალოდნელი ზარალის უზრუნველყოფას, გაუქმდება სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება.

რიგ შემთხვევებში, მხარეს შეიძლება ჰქონდეს ზარალის უზრუნველყოფის საშუალება კანონით განსაზღვრულ 7 დღეში, თუმცა, სხვა შემთხვევებში შესაძლოა არსებობდეს ვითარება, როდესაც საჭირო იყოს უფრო მეტი ან ნაკლები ვადის დაწესება. მხედველობაშია მისაღები ის ფაქტიც, რომ იურიდიული პირის შემთხვევაში, სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს მისი მართვის ორგანოების მიერ ფინანსური რესურსების განკარგვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა, რომლის განხორციელებასაც რეალურად სჭირდებოდეს გარკვეული, ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით დადგენილი დრო",- ნათქვამია საკონსტიტუციოს განცხადებაში.

"ჯორჯიან მანგანეზმა" საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ 2016 წელს შეიტანა. ამის მიზეზი გახდა "ჯორჯიან მანგანეზის" ერთ-ერთი სასამართლო დავა, რომლის შედეგადაც კომპანიას ჯარიმის სახით 5 047 936 ლარი დაეკისრა და ეს თანხა 7 დღეში უნდა გადაეხადა.

საკონსტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2 ნაწილის პირველი წინადადება ძალადაკარგულად გამოცხადდეს, ამოქმედდება 2018 წლის 31 მარტიდან.
ავტორი: სალომე მეცხვარიშვილი
18.დეკემბერი.2017 19:07
66

"ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი არ უნდა გაიზარდოს"

ვრცლად
18.დეკემბერი.2017 18:06
118

შს სამინისტროს 24 000 თანამშრომელს "იმედი L" დააზღვევს

ვრცლად
18.დეკემბერი.2017 17:05
72

GWP 114 მლნ ლარის ინვესტიციას განახორციელებს

ვრცლად
18.დეკემბერი.2017 17:05
560

მალთაყვის ბულვარის მშენებლობისთვის 2 780 000 ლარი დაიხარჯება

ვრცლად
18.დეკემბერი.2017 17:05
164

არაიდენტიფიცირებული პირუტყვი სასაკლოზე ვეღარ დაიკვლება

ვრცლად
18.დეკემბერი.2017 16:04
56

ცვლილებები საზოგადოებრივ მაუწყებელში და არასამთავრობოების შენიშვნები

ვრცლად