17.ივლისი.2017 13:01
ეკონომიკა

მთავრობამ შრომის ბაზრის ანალიზის სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა

მთავრობამ შრომის ბაზრის ანალიზის სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა
მთავრობამ შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა.

პროგრამის მიზანია, საქართველოში შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის განვითარება, სრულყოფა და შრომის ბაზრის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 524 000 ლარით. პროგრამის განმახორციელებელია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება:

ა) შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის განვითარება;
ბ) შრომის ბაზრის მოთხოვნის კვლევის ინსტიტუციონალიზაცია;
გ) საჭიროებიდან გამომდინარე, დამატებითი კვლევების ჩატარება;
დ) საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საინფორმაციო ნაკადების იდენტიფიცირება;
ე) სისტემის მომხმარებლებისათვის ანგარიშის მომზადება;
ვ) სისტემაზე საინფორმაციო აქტივობების ორგანიზება.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფია:

ა) საქართველოს მთავრობა;
ბ) სოციალური პარტნიორები;
გ) საერთაშორისო ორგანიზაციები;
დ) სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები;
ე) სამუშაოს მაძიებლები;
ვ) ბიზნესსუბიექტები;
ზ) საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
თ) სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები.
ავტორი: სალომე მეცხვარიშვილი
23.ნოემბერი.2017 18:06
216

ცუკერბერგი რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას იწყებს

ვრცლად
23.ნოემბერი.2017 18:06
453

საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევა

ვრცლად
23.ნოემბერი.2017 17:05
189

ბრიტანეთმა მსოფლიოს უმსხვილესი ეკონომიკების ხუთეული დატოვა

ვრცლად
23.ნოემბერი.2017 16:04
105

ტერორიზმის შესაძლო გავლენა ტურიზმის სექტორზე

ვრცლად
23.ნოემბერი.2017 15:03
147

სასამართლოში მისოების სარჩელების განხილვებისთვის ვიწრო სპეციალიზაცია დაემატა

ვრცლად
23.ნოემბერი.2017 15:03
64

კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაციამ 500,000 ლარს ზევით დავის საგნის მქონე 125 საქმე განიხილა

ვრცლად