სამშ, 26 სექტემბერი
სამშ, 26 სექტემბერი
ახალი ამბები:
ENG
17.07.2017 | 13:41

მთავრობამ შრომის ბაზრის ანალიზის სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა

ავტორი: სალომე მეცხვარიშვილი
კატეგორია: ეკონომიკა
მთავრობამ შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა.

პროგრამის მიზანია, საქართველოში შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის განვითარება, სრულყოფა და შრომის ბაზრის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 524 000 ლარით. პროგრამის განმახორციელებელია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება:

ა) შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის განვითარება;
ბ) შრომის ბაზრის მოთხოვნის კვლევის ინსტიტუციონალიზაცია;
გ) საჭიროებიდან გამომდინარე, დამატებითი კვლევების ჩატარება;
დ) საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საინფორმაციო ნაკადების იდენტიფიცირება;
ე) სისტემის მომხმარებლებისათვის ანგარიშის მომზადება;
ვ) სისტემაზე საინფორმაციო აქტივობების ორგანიზება.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფია:

ა) საქართველოს მთავრობა;
ბ) სოციალური პარტნიორები;
გ) საერთაშორისო ორგანიზაციები;
დ) სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები;
ე) სამუშაოს მაძიებლები;
ვ) ბიზნესსუბიექტები;
ზ) საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
თ) სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები.
უკან დაბრუნება
604ნახვა
მთავრობამ შრომის ბაზრის ანალიზის სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა
ტოპ სიახლეები
იხილეთ მედია ზონა
ნახეთ ყველა სიახლე ნახეთ მეტი